KİŞİSEL BİLGİLER
Doktor Öğretim Üyesi İLKER TEKİN
Ünvanı Doktor Öğretim Üyesi
Adı Soyadı İLKER TEKİN
E-Posta itekin@bayburt.edu.tr
Dahili 1652
YÖKSİS YÖK Akademik Sayfam
Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.
BAĞLI BİRİMLER
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu
Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı
Yapı Doktor Öğretim Üyesi
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
EĞİTİM TÜRÜ ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ / FAKÜLTE / MYO BÖLÜM ABD BD MEZUNİYET
Önlisans Hacettepe Üniversitesi Ankara MYO İnşaat (20.6.1996)
Lisans Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Yapı Yapı (20.6.2002)
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Yapı Yapı Yapı Malzemeleri (21.7.2005)
Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü Yapı Yapı Yapı Malzemeleri (27.12.2010)
VERDİĞİ DERSLER
Lisans 2012 Bahar BETONARME I
Lisans 2012 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DURABİLİTESİ
Lisans 2012 Bahar MALZEME BİLİMİ
Lisans 2012 Bahar BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
Lisans 2012 Güz YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2012 Güz MİMARLIK BİLGİSİ
Lisans 2012 Güz BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2012 Güz BETONARME II
Lisans 2012 Güz MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
Lisansüstü 2012 Güz BETONARME YAPILARDA KALICILIK
Lisansüstü 2012 Güz İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ
Lisansüstü 2012 Güz MİNERAL ESASLI BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2013 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DURABİLİTESİ
Lisans 2013 Bahar MALZEME BİLİMİ
Lisans 2013 Bahar MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
Lisansüstü 2013 Bahar YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ
Lisansüstü 2013 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE ÖLÇME TEKNİĞİ
Lisans 2013 Güz YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2013 Güz BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2013 Güz MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
Lisansüstü 2013 Güz BETONARME YAPILARDA KALICILIK
Lisansüstü 2013 Güz İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2014 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DURABİLİTESİ
Lisans 2014 Bahar BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
Lisans 2014 Bahar MALZEME BİLİMİ
Lisansüstü 2014 Bahar YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ
Lisansüstü 2014 Bahar MİNERAL ESASLI BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2014 Güz MALZEME BİLİMİ
Lisans 2014 Güz YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2014 Güz MİMARLIK BİLGİSİ
Lisans 2014 Güz BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2014 Güz MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
Lisansüstü 2014 Güz BETONARME YAPILARDA KALICILIK
Lisans 2015 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DURABİLİTESİ
Lisans 2015 Bahar MALZEME BİLİMİ
Lisans 2015 Bahar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Lisans 2015 Bahar YAPI MALZEMESİ
Lisans 2015 Bahar MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
Lisansüstü 2015 Bahar YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ
Lisansüstü 2015 Bahar MİNERAL ESASLI BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2015 Güz MALZEME BİLİMİ
Lisans 2015 Güz MİMARLIK BİLGİSİ
Lisans 2015 Güz YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2015 Güz MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
Lisansüstü 2015 Güz BETONARME YAPILARDA KALICILIK
Lisansüstü 2015 Güz İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2016 Bahar YAPI MALZEMESİ
Lisans 2016 Bahar YAPI MALZEMELERİNİN DURABİLİTESİ
Lisans 2016 Bahar MEZUNİYET ÇALIŞMASI II
Lisans 2016 Bahar MALZEME BİLİMİ
Lisans 2016 Bahar YAPI MALZEMESİ
Lisansüstü 2016 Bahar YAPI MALZEMELERİNDE TAHRİBATSIZ DENEY YÖNTEMLERİ
Lisansüstü 2016 Bahar MİNERAL ESASLI BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2016 Güz MALZEME BİLİMİ
Lisans 2016 Güz BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2016 Güz MİMARLIK BİLGİSİ
Lisans 2016 Güz YAPI FİZİĞİ
Lisans 2016 Güz YAPI MALZEMELERİ
Lisans 2016 Güz MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
Lisans 2016 Güz İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ
Lisans 2016 Güz BETON TEKNOLOJİSİ
Lisansüstü 2016 Güz ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I
Lisansüstü 2016 Güz İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ
Lisans 2017 Bahar Yapı malzemeleri
Lisans 2017 Bahar Malzeme Bilimi
Lisans 2017 Bahar Yapı malzemelerinin durabilitesi
Lisansüstü 2017 Bahar Yapı malzemelerinde tahribatsız deney yöntemleri
Lisansüstü 2017 Bahar ileri beton teknolojileri
YAYINLAR
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Monitoring macro voids in mortars by computerized tomography method
Determining Hounsfield Unit values of mortar constituents by computerized tomography
Determination of the effect of volcanic pumice replacement on macro void development for blended cement mortars by computerized tomography
Properties of NaOH activated geopolymer with marble, travertine and volcanic tuff wastes
Concretes with synthetic aggregates for sustainability
INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF GEOPOLYMER COMPOSITE MATERIAL PRODUCED WITH BAYBURT STONE CONTAINED CLINOPTILOLITE
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap
Harçların Porozitesinin Bilgisayarlı Tomografi İle Belirlenmesi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Yatağan ve Soma Termik Santralleri Uçucu Küllerinin çimento Genleşmesine ve Mekanik Özelliklerine Etkisi / BETON 2008 Uluslararası Kongresi
KENDiLiĞiNDEN YERLEŞEN BETONLARDA ÇELiK VE POLiPROPiLEN LiF KULLANIMINlN AKIŞKANLIK PARAMETRELERi VE BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ / BETON 2008 Uluslararası Kongresi
Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi / 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu
USAGE OF BAYBURT STONE IN ROAD INFRASTRUCTURES AS A IMPROVEMENT MATERIAL / INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING
Utilizing x-ray computed tomography to examine macro void development in mortar samples / International Conference & Exhibition Application of Efficient & Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction
Effect of concrete components on fresh and hardened self compactIng concrete propertIes / 2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
MECHANICAL PROPERTIES OF CONVENTIONAL CONCRETE PRODUCED WITH DIFFERENT TYPE OF AGGREGATES IN BAYBURT REGION
Alkali Silis Reaksiyonu Açısından Sakarya Nehri ve Çoruh Nehri Agregalarının Araştırılması / ISITES2014 Karabuk - TURKEY
YÜKSEK ORANLI AKIŞKANLAŞTIRICI KULLANILAN BAYBURT TAŞI iLE ÜRETiLMİŞ HAFiF BETONLARIN MEKANiK ÖZELLiKLERi ÜZERiNE BİR ARAŞTIRMA / ULUSLARARASI KATILIMLI YAPILARDA KiMYASAL KATKILAR 4. SEMPOZYUMU VE SERGiSi
TRAVERTEN VE TÜF BİLEŞENLİ ÇİMENTOSUZ GEOPOLİMER KOMPOZİTLERDE ÇÖZELTİ ORANININ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ / 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
Asıl danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans tezi
Kendiliginden yerlesen betonlarda çimento, mineral katkı ve agrega cinsinin taze ve sertlesmis beton özelliklerine etkisi
Farklı inceliklerdeki mineral katkılı çimentoların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Farklı inceliklere sahip mermer ve Bayburt taşı atıklarının lifdonatılı geopolimer bağlayıcılı sistemlerde kullanılması
Bayburt taşı atıklarının geopolimer tuğla üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
İdari Görevler (En az 1 yıl görev Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan Yrd. Müdür, Müdür Yrd. Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, BAP, vb. Koordinatörlükler olarak alınan görevler)
Bölüm başkan yardımcılığı
BAP komisyon üyeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı _ Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği il temsilciliği
Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
UTILIZING THE COMPUTERIZED TOMOGRAPHY FOR POROSITY ANALYSIS OF MORTAR AND CONCRETE / Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM 2013
Lisansüstü verilen dersler
İleri beton teknolojisi
Betonarme Yapılarda Kalıcılık
Araştırma Teknikleri
Mineral Esaslı Bağlayıcı Yapı Malzemeleri
Yapı Malzemelerinde Tahribatsız Deney Yöntemleri
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Çimento Harcındaki Boşlukların Gelişiminin Belirlenmesinde Kullanılması
Lisans ve önlisans seviyesinde
Malzeme Bilimi
Yapı Malzemesi
Yapı Malzemelerinin Durabilitesi
Beton Teknolojisi
Mimarlık Bilgisi
Bilgisayar destekli tasarım
Mezuniyet çalışması
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde proje yöneticiliği
TOZ HALDE FARKLI INCELIKLERDEKI ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN KAPLAMA MALZEMESI ÜRETIMINDE KULLANILABILIRLIGININ ARASTIRILMASI,
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
Costruction and building materials
European Journal of Environmental and Civil Engineering
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Utilization of waste marble dust as an additive in cement production
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kurum ve kuruluşlarca desteklenen projelerde görev almak
SÜLFAT ETKISINE MARUZ FARKLI ÇIMENTO HARÇLARINDAKI MAKRO BOSLUK YAPISI GELISIMININ BILGISAYARLI TOMOGRAFI YÖNTEMI ILE INCELENMESI
Vakumlu ve Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Enerji Yutma Kapasitesine Etkilerinin Arastırılması
Bayburt Tası Ile Straforlu (Eps) Ultra Hafif Beton Blok Duvar Elemanı Üretilebilirliginin Arastırılması
Bayburt Tasının Hafif Beton Üretiminde Agrega Olarak Kullanılmasıyla Duvar Elemanı Üretiminde Kullanılabilirliginin Arastırılması
Üniversite bilimsel araştırma projelerinde (BAP) proje yöneticiliği
Bayburt Tası Atıklarının Tugla Üretiminde Kullanılması
BAYBURT TAŞI OLARAK BİLİNEN TÜFLERİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE MİNERAL KATKI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
Uçucu Kül İkameli Çimento Harcının Basınç Dayanımı ve Priz Zamanına Distile Su Etkisinin Araştırılması
BAYBURT BÖLGESİNDE BULUNAN FARKLI AGREGA TİPLERİ İLE ÜRETİLEN GELENEKSEL BETONLARIN MEKANİK MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
ULAKBİM tarafından taranan ulusal dergilerde hakemlik
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
Bir Saha Beton Uygulaması: Vakumlu Beton
Çimentolu Sistemlerde Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı
Toplu Konutlar ve Yalıtım Bilinci
Sanayi yapılarında yalıtımın önemi
Çimentolu Sistemlerde Porozite Analizi
Durabilite yaklaşımı ve yalıtım
Tekil Ziyaret : 4503
Toplam Ziyaret : 21182
HIZLI ERİŞİM